Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức PJS

NămNgàyGiá trị
20233/8+700 đ/CP

Giới thiệu CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (PJS) có tiền thân là Xí nghiệp Đường ống, được thành lập vào năm 1991. Công ty đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ 01/02/2007. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, xây dựng các công trình cấp nước.