Cổ phiếu:940+Cổ tức TB:1,280 đ/cp

CTCP Chứng khoán Phú Hưng

Phu Hung Securities Corporation

Số lượng CP

--

Thêm PHS vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức PHS

Cổ tức PHS

NămNgày
Giá trị
202424/6+0 đ/CP
202330/6+200 đ/CP

Giới thiệu CTCP Chứng khoán Phú Hưng

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng tiền thân là Công ty Chứng khoán Âu Lạc được thành lập năm 2006. Năm 2019, cổ phiếu PHS chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp