Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp

Cổ tức NTW

NămNgàyGiá trị
202318/7+1,000 đ/CP

Giới thiệu CTCP Cấp nước Nhơn Trạch

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch tiền thân là Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch được thành lập năm 1997. Hiện tại, Công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực chính như sau: khai thác, xử lý và cung cấp nước sinh hoạt; xây dựng công trình công ích; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí; buồn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan.