Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp

Cổ tức HPW

NămNgày
Giá trị
20249/5+850 đ/CP
202311/5+850 đ/CP

Giới thiệu CTCP Cấp nước Hải Phòng

Năm 1967, nhà máy nước Hải Phòng được thành lập. Năm 2015, chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và cuối năm 2016, giao dịch trên thị trường UPCOM. Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng là công ty duy nhất được UBND Thành phố Hải Phòng giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Thành phố. Hiện tại, Công ty đang cung cấp nước sạch cho 60% dân số thành phố