Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức HAS

NămNgàyGiá trị
202417/4+50 đ/CP
202329/3+150 đ/CP

Giới thiệu CTCP Hacisco

CTCP Hacisco (HAS) có tiền thân là CTCP Xây lắp Bưu điện Hà Nội thành lập vào năm 1996. Từ khi thành lập, Công ty là một trong 15 thành viên chính thức của Bưu điện Hà Nội, hạch toán kinh tế phụ thuộc. Năm 2000, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là xây lắp các công trình bưu chính - viễn thông, tư vấn thiết kế, cho thuê văn phòng, gia công các phụ kiện