Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp

Cổ tức FTS

NămNgàyGiá trị
202415/5+500 đ/CP
15/5+4 CP/10 CP
202311/5+500 đ/CP
11/5+1 CP/10 CP

Giới thiệu CTCP Chứng khoán FPT

CTCP Chứng khoán FPT (FTS) được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. FTS kinh doanh các loại sản phẩm và dịch vụ chứng khoán liên quan, bao gồm: Môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tự doanh chứng khoán