Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp

Cổ tức DNW

NămNgàyGiá trị
202314/11+400 đ/CP
18/8+1,300 đ/CP

Giới thiệu CTCP Cấp nước Đồng Nai

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sonadezi, được thành lập ngày 14/3/1977 với tên gọi Công ty Khoan cấp nước Đồng Nai. Năm 2014, Công ty chính thức IPO trên sàn HOSE với mã chứng khoán DNW. Năm 2016, cổ phiếu Công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên sàn Upcom