Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp

CTCP Cấp nước Đà Nẵng

Da Nang Water Supply Joint Stock Company

Số lượng CP

57,964,061

Thêm DNN vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức DNN

Cổ tức DNN

NămNgày
Giá trị
202416/7+1,000 đ/CP
202317/8+900 đ/CP
5/5+1,300 đ/CP

Giới thiệu CTCP Cấp nước Đà Nẵng