Cổ phiếu:907+Cổ tức TB:1,307 đ/cp

dnh

Upcom

CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi Hydro Power Joint Stock Company

Nhóm cổ phiếuNăng Lượng
Thêm DNH vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức DNH

Cổ tức DNH

NămNgàyGiá trị
202418/6+450 đ/CP
8/1+400 đ/CP
20237/12+1,000 đ/CP
7/12+1,000 đ/CP
17/7+700 đ/CP
22/5+700 đ/CP
13/2+1,000 đ/CP
6/2+1,000 đ/CP

Giới thiệu CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Ngày 21/05/2001, Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được thành lập trên cơ sở sáp nhập Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Sông Pha và Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi. Ngày 19/06/2017, giao dịch trên thị trường UPCOM. Năm 2019, công ty hoàn thành đưa vào phát điện dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi công suất 47.5 MWp. Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty: Sản xuất, kinh doanh điện năng; quản lý, vận hành