Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức CQN

NămNgàyGiá trị
202316/6+1,000 đ/CP

Giới thiệu CTCP Cảng Quảng Ninh

Cảng Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 2226 QĐ/TC của Bộ Giao thông Vận tải vào ngày 29/08/1977. Đến ngày 22/08/2014, Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh bắt đầu hoạt đồng theo mô hình Công ty Cổ Phần cho đến nay. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là: dịch vụ xếp dỡ hàng hóa; dịch vụ kho bãi; dịch vụ đại lý vận tải giao nhận hàng hóa; dịch vụ xuất nhập khẩu,... và địa bàn hoạt động kinh doanh chủ yếu ở Quảng Ninh