Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp

Cổ tức BMI

NămNgàyGiá trị
202411/6+500 đ/CP
202312/10+1 CP/10 CP
6/6+500 đ/CP

Giới thiệu Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) được thành lập bởi Bộ Tài chính vào năm 1994, tiền thân là Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và đầu tư tài chính. BMI chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2004. Các nhóm nghiệp vụ bảo hiểm chính của Bảo Minh gồm: bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản