Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp
2023-12-11

QTP Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 4

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh(QTP)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

7.5%

+750 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 7.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 750 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu QTP. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 7.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 750đ = 166,500đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác