Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-06-12

VCG Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam(VCG)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

0%

+0 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 0% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 0 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu VCG. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 0%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 0đ = 0đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác