Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức VQC

NămNgàyGiá trị
202416/5+1,000 đ/CP
202317/5+1,000 đ/CP

Giới thiệu CTCP Giám định - Vinacomin

Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin tiền thân là Trung tâm Đo lường và Giám định sản phẩm được thành lập năm 1995. Năm 2006 công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Hoạt động dịch vụ chính của công ty là giám định chuyên ngành sản phẩm than tại tất cả các công đoạn của quá trình công nghệ sản xuất - tiêu thụ than cho các công ty con trong Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam