Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp
Cổ tức Cổ phiếu voc

voc

Upcom

Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - CTCP

Vietnam Vegetable Oils Industry Corporation

Thêm VOC vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức VOC

Cổ tức VOC

NămNgàyGiá trị
20239/10+3,000 đ/CP

Giới thiệu Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - CTCP

Năm 1975, công ty được hình thành trên cơ sở 4 nhà máy sản xuất dầu thực vật tại miền Nam do quốc hữu hóa. Tổng công suất khi đó chỉ đạt 18,000 tấn/năm. Năm 1992, công ty dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm Việt Nam (VOCARIMEX) chính thức được thành lập. VOCARIMEX hợp tác với Musim Max Viet Nam thành lập công ty TNHH dầu thực vật miền Bắc.