Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

vea

Upcom

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

Viet Nam Engine And Agricultural Machinery Corporation

Nhóm cổ phiếuNông Nghiệp
Thêm VEA vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức VEA

Cổ tức VEA

NămNgàyGiá trị

Giới thiệu Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM) được thành lập ngày 12/5/1990. VEAM trực thuộc Bộ Công Thương quản lý các đơn vị thành viên được thành lập trước đó. Công ty mẹ VEAM hiện đầu tư vốn tạo 25 đơn vị bao gồm các đơn vị trực thuộc (chi nhánh), công ty con và công ty liên kết. Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất lắp ráp và kinh doanh ô tô, đúc chi tiết chế tạo máy, thương mại