Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

tvn

Upcom

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

Viet Nam Steel Corporation

Thêm TVN vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức TVN

Cổ tức TVN

NămNgàyGiá trị
202331/10+300 đ/CP

Giới thiệu Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) được thành lập vào năm 1995 trên cở sở hợp nhất Tổng Công ty Thép Việt Nam thuộc Bộ Công nghiệp nặng và Tổng Công ty Kim khí thuộc Bộ Vật tư. Sự ra đời của Tổng công ty Thép Việt Nam gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước và của ngành công nghiệp luyện kim, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp thép trong nước.