Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức TMW

NămNgàyGiá trị
202425/3+1,000 đ/CP
202324/3+800 đ/CP

Giới thiệu CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (TMW) là một doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất chế biến gỗ được thành lập từ 1905 do người Pháp quản lý. Năm 2006, Công ty chuyển sang hoạt đông theo mô hình công ty cổ phần, chuyển thành Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất, chế biến gỗ: ván ép, ván dăm, hàng mộc tinh chế; May công nghiệp