Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp

Cổ tức TID

NămNgàyGiá trị
202318/5+500 đ/CP

Giới thiệu CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (TID) có tiền thân là Công ty Dịch vụ Sản xuất Kinh doanh Tổng hợp Đồng Nai (PROSECO) được thành lập vào năm 1989. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty gồm đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản, kinh doanh xuất, nhập khẩu nông sản, và kinh doanh xăng dầu. TID chuyển đổi hoạt động theo mô hình Tổng Công ty từ năm 2009