Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

smn

HNX

CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

South books and Educational Equipment JSC

Nhóm cổ phiếuGiáo dục
Thêm SMN vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức SMN

Cổ tức SMN

NămNgàyGiá trị
202415/3+1,100 đ/CP
202330/3+1,100 đ/CP

Giới thiệu CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (SMN), thành viên thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được thành lập năm 2010. Công ty là tổng đại lí phát hành sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đến các Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học địa phương. Đồng thời, Công ty cũng sản xuất, kinh doanh sách tham khảo, văn phòng phẩm và các thiết bị giáo dục