Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp

Cổ tức PMW

NămNgày
Giá trị
202329/11+1,200 đ/CP
26/6+1,200 đ/CP

Giới thiệu CTCP Cấp nước Phú Mỹ

Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ (PhuMy Wasuco) được thành lập vào năm 2004 dưới hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là 24,578 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là khai thác, lọc và phân phối nước, thi công lắp đặt đường ống và kinh doanh các loại vật tư, trang thiết bị ngành nước