Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức ONE

NămNgàyGiá trị
202314/3+500 đ/CP

Giới thiệu CTCP Truyền thông Số 1

CTCP Truyền thông Số 1 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, cung cấp thiết bị tin học, viễn thông và giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, viễn thông đồng bộ. Công ty đủ năng lực tư vấn, thiết kế giải pháp tổng thể nhằm thiết lập và xây dựng Hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT, viễn thông đồng bộ, phủ rộng cả nước cho : các bộ, ban, ngành, tổ chức, các tập đoàn, doanh nghiệp