Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

nue

Upcom

CTCP Môi trường Đô thị Nha Trang

Nha Trang Urban Environmental Joint Stock Company

Nhóm cổ phiếuDịch vụ tiện ích
Thêm NUE vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức NUE

Cổ tức NUE

NămNgàyGiá trị
202329/6+745 đ/CP

Giới thiệu CTCP Môi trường Đô thị Nha Trang

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty Công viên Cây xanh Khánh Hòa và Công ty Dịch vụ Công cộng Thành phố Nha Trang vào năm 2001. NUE chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2014. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Nhà Trang và các khu vực phụ cận