Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức NBW

NămNgàyGiá trị
202319/6+1,350 đ/CP

Giới thiệu CTCP Cấp nước Nhà Bè

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Chi nhánh Cấp nước Nhà Bè trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Công ty chính thức chuyển sang loại hình công ty cổ phần và bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 02/01/2007. Địa bàn quản lý hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch của Công ty là khu vực quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè.