Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp

mnb

Upcom

Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP

Nha Be Garment Corporation - Joint Stock Company

Nhóm cổ phiếuMay mặc
Thêm MNB vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức MNB

Cổ tức MNB

NămNgàyGiá trị
202310/8+2,000 đ/CP

Giới thiệu Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP

Xí nghiệp May Nhà Bè được thành lập trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp May Độc Lập và Xí nghiệp May Cửu Long năm 1980. Năm 2018, cổ phiếu MNB giao dịch trên thị trường UPCoM. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm: sản xuất may mặc, kinh doanh các sản phẩm dệt may, và kinh doanh bất động sản(xây dựng nhà ở).