Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức ICG

NămNgàyGiá trị
202317/2+500 đ/CP

Giới thiệu CTCP Xây dựng Sông Hồng

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tiền thân là Chi nhánh tại Hà Nội của Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng được thành lập ngày 14/06/1997 và được cổ phần hóa năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư, kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê; Môi giới, đấu giá bất động sản… Công ty hoạt động kinh doanh trên địa bàn TP. Hà Nội