Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

gee

Upcom

CTCP Điện lực Gelex

Gelex Electricity Joint Stock Company

Nhóm cổ phiếuNăng Lượng
Thêm GEE vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức GEE

Cổ tức GEE

NămNgàyGiá trị
202329/3+500 đ/CP

Giới thiệu CTCP Điện lực Gelex

Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX là Công ty holding nhóm thiết bị điện trong hệ thống GELEX nhằm quản lý tập trung các doanh nghiệp thiết bị điện. Theo đó, GELEX Electric sẽ sở hữu các thương hiệu như CADIVI, THIBIDI, HEM, EMIC, CFT….