Cổ phiếu:940+Cổ tức TB:1,280 đ/cp

CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội

Ha Noi Food Import - Export Joint Stock Company

Số lượng CP

--

Thêm FHN vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức FHN

Cổ tức FHN

NămNgày
Giá trị
202417/5+400 đ/CP
202318/5+300 đ/CP
18/5+300 đ/CP

Giới thiệu CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội