Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

evs

HNX

CTCP Chứng khoán Everest

Everest Securities Joint Stock Company

Thêm EVS vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức EVS

Cổ tức EVS

NămNgàyGiá trị
202331/7+6 CP/10 CP

Giới thiệu CTCP Chứng khoán Everest

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest có tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, được thành lập vào năm 2006. Công ty cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến chứng khoán cơ bản bao gồm: môi giới, bảo lãnh phát hành, lưu ký chứng khoán, tự doanh chứng khoán, đầu tư và tư vấn tài chính. EVS được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 05/2019.