Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức DM7

NămNgàyGiá trị
202416/2+475 đ/CP
4/1+525 đ/CP
20235/5+700 đ/CP

Giới thiệu CTCP Dệt May 7

Tiền thân Công ty Dệt May 7 trước đây là Xí nghiệp P7 trực thuộc Cục Hậu cần/Quân khu 7. Với chủ trương xây dựng hoàn thiện ngành công nghiệp hậu cần nhằm đảm bảo một số nhu cầu về quân trang cho quân đội, xây dựng lực lượng hậu cần tại chỗ trên địa bàn chiến lược, kết hợp quốc phòng và kinh tế, ngày 27/07/1991, Bộ Quốc phòng ra quyết định phê duyệt luận chứng đầu tư mở rộng nâng cấp xí nghiệp