Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức CMN

NămNgàyGiá trị
202428/5+2,600 đ/CP
202330/5+2,600 đ/CP

Giới thiệu CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket

Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket được hợp nhất bởi 2 đơn vị chuyên sản xuất mì ăn liền nổi tiếng và lâu đời tại Việt Nam là Xí nghiệp CB LYYP Colusa và Xí nghiệp LTTP Miliket. Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket được thành lập ngày 13/4/2008 của bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn