Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức CKV

NămNgàyGiá trị
202324/5+1,100 đ/CP

Giới thiệu CTCP COKYVINA

CTCP COKYVINA (CKV) tiền thân là Công ty Dịch vụ kỹ thuật và Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Bưu chính Viễn thông được thành lập năm 1990 trên cơ sở hợp nhất hai công ty: Công ty Dịch vụ kỹ thuật viễn thông Việt Nam (1987) và Công ty Vật tư Bưu diện (1955). Năm 2005, CKV chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh mua bán các thiết bị