Cổ phiếu:938+Cổ tức TB:1,301 đ/cp

Cổ tức BAX

NămNgày
Giá trị
202318/12+2,000 đ/CP
11/5+5,000 đ/CP

Giới thiệu CTCP Thống Nhất

CTCP Thống Nhất (BAX) được thành lập năm 2004 dưới sự góp vốn của 3 cổ đông sáng lập: Tổng công ty Tín Nghĩa, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư phát triển và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp